Gør IT-projektet til en succes

Både små og store firmaer anvender IT i stor udstrækning, og faktisk bliver vi mere og mere afhængige af et velfungerende IT-system. Såfremt der opstår nedbrud i systemet, kan det føre til driftsstop og forsinkelser, hvilket kan give store udgifter for firmaet, og hvis infrastrukturen ikke er moderne og strømlinjet, så kan man have mere svært ved at være konkurrencedygtig i modsætning til konkurrenterne på markedet. Der står altså store summer på spil for virksomhederne, så derfor er det vigtigt at prioritere IT-ledelse højt, såfremt man ønsker at bevare sine markedsandele.

Succeskriterier for IT-projekter

Umiddelbart er der tre afgørende faktorer, der afgør succesen for et projekt, og det er dels:

 1. Tiden (deadline)
 2. Økonomi (prisen for projektet)
 3. Kvaliteten (implementation, udvikling og test)

Ofte er det desværre de første to faktorer, der vurderes højest, da de er nemmest at afveje, så derfor kan der ofte opstå problemer med hensyn til kvaliteten af et implementeret IT-system, som måske krævede mere tid eller penge for at kunne færdiggøres ordentligt. Firmaet SAP er ét af verdens førende leverandører af forretningssystemer (ERP), og de anvender 10 principper, når de evaluerer et IT-projekt. Desuden udgiver de hvert år en Quality Award for det bedst gennemførte projekt. Ved at følge disse universale succeskriterier kan man ofte gennemføre et projekt mere succesfuldt.

10 universale succeskriterier

 1. Man skal kunne forstå såvel forretnings målene samt de tekniske krav.
 2. Man skal kende til den fastlagte tidsramme, og hvordan der sikres levering til tiden.
 3. Man skal samarbejde med alle interessenter for at opnå projektets mål.
 4. Bliv fra starten enige om projektroller og ansvar.
 5. Inddrag de rigtige ressourcer til projektet fra starten herunder det rigtige ansvar, de rigtige kompetencer og erfaringer.
 6. Man skal gennemføre projektet professionelt ud fra en fastlagt metodologi.
 7. Man skal kunne identificere risici og kontrollere disse.
 8. Man skal udarbejde og styre projektet ud fra en kvalitetsplan.
 9. Projektteamet skal kunne forstå, hvor der kan anvendes standardfunktionalitet.
 10. Man skal foretage en brugeruddannelse og forandringsstyring samt prioritere kva­li­tets­sty­ring højt.

Ved at følge disse 10 overordnede principper er det muligt at levere en løsning, som ikke alene er en projektmæssig succes, men som samtidigt leverer signifikante fordele.

Billede: Leonardo Rizzi