Kvalificerede medarbejdere findes med search and selection

Til de fleste jobs kan der udarbejdes en liste over de nødvendige kvalifikationer for jobbet, hvortil der kan findes en lang række af kvalificerede medarbejdere. Når der imidlertid er tale om en lederstilling i et firma, så kræves der specielle og unikke egenskaber til en jobkandidat, og det kan være væsentligt sværere at udvælge den rette medarbejder. Firmaet bør mange gange vælge at samarbejde med et professionelt rekrutteringsfirma, sådan så man finder de mest kvalificerede kandidater, der kan indkaldes til en personlig jobsamtale. Denne udvælgelsesproces kaldes ofte for search and selection, og den beskrives mere detaljeret i det følgende.

Hvorfor er det rentabelt at anvende search and selection?

Professionelle rekrutteringsfirmaer indsamler en masse data på medarbejdere i alle brancher, så de har et up-to-date situationsbillede af kvalificerede kandidater til alverdens jobs. Det er en lidt dyrere proces med et rekrutteringsfirma frem for at sætte en jobannonce i avisen eller på nettet. Til gengæld får man flere fordele ved at anvende et rekrutteringsfirma, da man dels opnår en værdifuld diskretion om det ledige job, men samtidigt får man kun kompetente ansøgere til jobbet.

På den måde har rekrutteringsfirmaet fortaget en grovsortering af kandidaterne, så firmaet kan anvende deres tid effektivt på de kandidater, der virkelig kan bestride det aktuelle job. Det er som regel en større opgave at foretage en search and selection på ledere ogmellemledere, men det er normalt alle pengene værd.

Det kan blive rigtig dyrt for firmaet at ansætte en leder, der ikke passer til jobbet eller har de fornødne kvalifikationer alligevel. Det koster både tid, penge og image, så derfor er diskret headhunting ofte den bedste løsning, når en vigtig stilling skal besættes med relativt kort varsel.

Sådan arbejder rekrutteringsfirmaerne

Hvis jeres firma står og mangler en dygtig leder til et specielt IT-projekt eller til en anden vigtig opgave, så findes der ikke mange kandidater med samtlige kvalifikationer. Firmaet bør alliere sig med et anerkendt rekrutteringsfirma, som har gode erfaringer med at finde kvalificerede medarbejdere til specielle jobs. Rekrutteringsfirmaet Unique Human Capital har succes med at anvende processen search and selection til at finde kvalificerede kandidater til lederstillinger i erhvervslivet. Opgaven med at finde og udvælge de rette kandidater kræver meget af rekrutteringsfirmaet herunder:

  • Viden om men også forståelse af markedet.
  • Dataindsamling på den forretningsmæssige og den branchespecifikke viden.
  • Erfaring på headhuntningsområdet.
  • Har databaser over medarbejdere indenfor alle overordnede områder.
  • Anvender et team af konsulenter, researchere og supportere.
  • Har gennemtestede og veldokumenterede processer til udvælgelsen.